gaz

Za dużo gazu w USA

Z powodu mniejszego popytu i większego wydobycia gazu łupkowego i spadku cen gazu ziemnego, część surowca, który miał trafić na rynek USA ma zostać odsprzedana krajom Unii Europejskiej. W pierwszej kolejności trafi do Wielkiej Brytanii (do terminalu LNG na wyspie Grain), w zbiornikach gazowców Maersk Meridian, (166 tys. m3) i Al Hamla (200 tys. m3). Może to mieć, zdaniem ekspertów, poważne następstwa, gdyż oznacza spadek cen gazu w Europie i problemy Gazpromu, który sprzedaje ogromne ilości surowca krajom UE.