gaz

Złomowanie w zgodzie z konwencją

Rząd Indii zamierza ratyfikować konwencję o złomowaniu statków. Tam bowiem złomuje się najwięcej statków na świecie. Uchwalona w 2007 r., w Nairobi, konwencja określa jednolite międzynarodowe zasady i procedury, odnoszące się do bezpieczeństwa pracy i ochrony środowiska, jakie mają obowiązywać w czasie złomowania statków oraz szybkiego i skutecznego usuwania niebezpiecznych wraków z wód przybrzeżnych danego kraju. Do tej pory dokument ratyfikowały 64 kraje, w tym Niemicy, USA i Chiny.