Ministerstwo Środowiska zatwierdziło 6 decyzji zmieniających koncesje przyznane wcześniej spółce Lotos Petrobaltic. Dotyczą one zgody na poszukiwanie ropy naftowej i gazu ziemnego dla koncesji: Gaz Północ, Łeba, Sambia Wschód, Sambia Zachód, Rozewie i Gotlandia. Zmiany dotyczą głównie zakresu prac geologicznych oraz wydłużenia czasu ich trwania.