Nowatorski zbiornikowiec

Nowatorski zbiornikowiec

Norweskie towarzystwo klasyfikacyjne DNV przedstawiło nowatorską koncepcję zbiornikowca VLCC, którą nazwano Triality. Pierwszy statek, oparty na tym projekcie, powstać ma do końca 2014 r. Głównym założeniem twórców jest zmniejszenie emisji gazów, poprzez zamianę tradycyjnego paliwa ciężkiego na LNG. Według DNV, to właśnie LNG jest okrętowym paliwem przyszłości i do 2020 r. większość budowanych statków będzie mogła być zasilana tym paliwem. LNG będzie przewożone w 2 zbiornikach, mogących pomieścić 13,5 tys. m3 paliwa, umieszczonych na pokładzie, przed nadbudówką. Istotnym elementem jest także nowy kształt kadłuba, dzięki czemu statek nie będzie potrzebował zbiorników balastowych. Wyeliminowana zostanie także emisja z odpowietrzania zbiorników ładunkowych. Statek będzie emitował, w porównaniu z konwencjonalnym zbiornikowcem VLCC, o 34% mniej CO2, o 80% mniej NOx i 95% SOx, zużywając o 25% miej energii.

Nowatorski zbiornikowiec