Byli i obecni pracownicy Polskich Linii Oceanicznych SA, łącznie 5698 osób, otrzymają nieodpłatnie akcje tej spółki. Na wydanie czeka w sumie 99 tys. akcji, których wartość nominalna wynosi 10 zł każda. Zgodnie z ustawą o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych, firma była zobowiązana do przygotowania listy pracowników uprawnionych do nieodpłatnego otrzymania 15% akcji. Lista powstała w 1999 r., lecz rozpoczęcie przekazywania akcji mogło rozpocząć się dopiero po sprzedaniu pierwszej z nich przez Ministerstwo Skarbu Państwa, do którego należała spółka. W przypadku PLO warunek ten został spełniony dopiero po 10 latach, gdy resort skarbu przekazał akcje gdyńskiego armatora Agencji Rozwoju Przemysłu.