Gdańskie Zakłady Nawozów Fosforowych "Fosfory"

Fosfory sprzedane

Ciech zaakceptował ofertę Zakładów Azotowych Puławy na zakup udziałów Gdańskich Zakładów Nawozów Fosforowych „Fosfory”. Transakcja dotyczy nabycia 51 855 udziałów, które stanowią 89,46% kapitału zakładowego spółki, za ok. 107 mln zł. Zakupem gdańskiej spółki zainteresowanych było jeszcze 5 innych firm krajowych i zagranicznych, w tym Zakłady Azotowe w Tarnowie.
Dodatkowo, puławska spółka zobowiązana będzie do spłaty pożyczek, w wysokości 120,6 mln zł, udzielonych przez Ciech spółkom Grupy Fosfory. Ostateczna cena zakupu będzie ustalona w momencie zamknięcia transakcji, co spodziewane jest w I kwartale br., po spełnieniu wszystkich warunków, w tym uzyskaniu zgód korporacyjnych i Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Jak informowaliśmy niedawno (patrz: „Namiary” 23/2010), na terenie „Fosforów” realizowane są inwestycje portowe. Powstać mają tam: terminal do przeładunku mas bitumicznych (asfaltu) oraz terminal zbożowy.

(PiF)