Jednostka typu MMC 887

Statki do obsługi platform

W gdańskiej Stoczni Północnej, powstają 2 statki do zaopatrywania platform wiertniczych. Budowane są na zamówienie Lewek Shipping, spółki zależnej singapurskiego Ezra Holdings. Do odbiorcy mają trafić w pierwszej połowie 2012 r.
Jednostki typu MMC 887, o długości 87,9 m, szerokości 18,8 m i nośności 5,2 tys. t, będą miały pokład transportowy o powierzchni 900 m² i będą mogły przewozić 60 osób. Będą przystosowane do przewozu ładunków suchych, płuczek wiertniczych, ładunków płynnych (np. metanolu), a także drobnicowych.
Ponadto, będą wyposażone w system pozycjonowania dynamicznego i urządzenia do zwalczania pożarów. Będą mogły, m.in., usuwać rozlewy olejowe, wykonywać prace holownicze i obsługiwać kotwice.

(PiF)

Jednostka typu MMC 887

Jednostka typu MMC 887