Budowa terminalu odbioru gazu skroplonego (LNG) w Świnoujściu

Nowy port dla Świnoujścia

Polityczny pomysł dywersyfikacji źródeł dostaw nośników energii, przez zbudowanie terminalu LNG, zaowocował koniecznością zbudowania, zewnętrznego portu w Świnoujściu.

Od powstania portu w Gdyni oraz budowy Portu Północnego w Gdańsku, jest to największa inwestycja budownictwa morskiego prowadzona w naszym kraju.

Na kejach budowanych na falochronach ma znajdować się, poza stanowiskiem do odbioru LNG, kilka miejsc postojowo-przeładunkowych dla innych jednostek morskich. Projektanci, państwowa administracja morska oraz władze portowe, doszli wspólnie do wniosku, że skoro dla stanowiska odbioru LNG trzeba wybudować od podstaw infrastrukturę portową, to nierozsądne byłoby nie wykorzystać jej do innych funkcji i nie przygotować nowego portu do poszerzonego zakresu usług.

Port zewnętrzny zlokalizowany został na wschód od istniejącego falochronu wschodniego, osłaniającego wejście do portu Świnoujście. Istniejące falochrony – wschodni i zachodni – przedłużają wcinające się w Zatokę Pomorską, północne cyple wysp Uznam i Wolin i są osłoną toru żeglugowego prowadzącego od Zatoki Pomorskiej, przez cieśninę Świny, do portu w Szczecinie.

Port ma przyjmować gazowce o długości do 315 m, szerokości do 50 m i zanurzeniu do 12,5 m w tzw. „stanie konstrukcyjnego pływania”. Naukowcy z Akademii Morskiej w Szczecinie, którzy opracowali techniczne parametry portu, określili rezerwę między dnem a kadłubem statku na 2,01 m, co oznacza, że głębokość techniczna portu powinna wynieść 14,5 m. Głębokość projektowana wyniesie zaś 14,75 m, a głębokość dopuszczalna w porcie zewnętrznym może wynieść maksimum 15,5 m.

Głównym inwestorem portu zewnętrznego jest Urząd Morski w Szczecinie. Do jego zadań należy budowa nowego falochronu osłonowego, ostrogi przy falochronie wschodnim, obrotnicy portowej i toru podejściowego. Osobną inwestycją, prowadzoną jednocześnie przez UM, jest wzmocnienie i modernizacja falochronu wschodniego.

Falochron osłonowy, którego długość wynosi 2974,3 m jest usytuowany na polskim morzu terytorialnym. Do prac przystąpiono w połowie ub.r. Buduje go konsorcjum firm: Boskalis International B.V., Hochtief Construction AG, Hochtief Polska Sp. z o.o., Per Aarsleff A/S, Aarsleff Sp. z o.o. i Korporacja Budowlana Doraco Sp. z o.o. Konsorcjum zobowiązało się wybudować falochron, którego nasada znajdować się będzie w odległości ok. 1 km od istniejącego falochronu wschodniego, nowy tor podejściowy, obrotnice o średnicach 630 i 1000 m oraz dobuduje do falochronu wschodniego ostrogę (o długości 255,6 m, chroniącą port zewnętrzny przed falowaniem), która wraz z głowicą nowego falochronu, utworzy wejście do nowego portu. Powstanie na niej też nabrzeże o długości 40 m dla małych jednostek pomocniczych (o wyporności do 2 tys. t).

Koszt robót budowlanych, finansowanych z budżetu państwa w ramach programu „Budowa falochronu osłonowego dla portu zewnętrznego w Świnoujściu” na lata 2008-2013, wyniesie ok. 815 mln zł. Przewidywany termin zakończenia prac planowany jest na grudzień 2012 r.

Natomiast funkcję inżyniera kontraktu pełni konsorcjum Grontmij Polska Sp. z o.o., Grontmij Nederland B.V. i Grontmij Carl Bro A/S. Głównym jego zadaniem jest koordynacja i nadzór nad pracami budowlanymi prowadzonymi przez wykonawcę, nadzór nad przestrzeganiem budżetu i rozliczenie kontraktu oraz prowadzenie monitoringu przyrodniczego w trakcie trwania robót, do kwietnia 2013 r. Wartość umowy wyniosła 10,5 mln zł. UM podpisał, do połowy ub.r., wszystkie niezbędne umowy związane z budową infrastruktury portu zewnętrznego – morskiej części terminalu LNG w Świnoujściu.

Trwają też, od kwietnia ub.r., prace modernizacyjne przy falochronie wschodnim. Przebudowa współfinansowana jest ze środków unijnych, w ramach Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko” na lata 2007-2013. Całkowity koszt inwestycji wyniesie ponad 54 mln zł, z czego 46 mln zł to fundusze Unii Europejskiej. Zakończenie prac planowane jest na połowę 2012 r. Ich wykonawcą jest konsorcjum Energopolu Szczecin SA i gdańskiej Hydrobudowy.

Dzięki obu falochronom i ostrodze oraz pogłębieniu akwenu powstanie półotwarty port zewnętrzny w Świnoujściu, o powierzchni ok. 130 ha. Tor wodny, podejściowy, zajmie akwen o powierzchni 36,1 ha. Będzie miał długość 1,75 tys. m, 200 m szerokości, a głębokość techniczna wyniesie 14,5 m. Obrotnica zajmie zaś powierzchnię 49,45 ha.

W basenie portu zewnętrznego powstaną m.in. stanowiska przeładunkowe dla terminalu LNG zlokalizowane na falochronie osłonowym. Na razie jedno, lecz docelowo przewidywane są dwa.

Zofia Bąbczyńska-Jelonek