Port w Hamburgu

Opłaty w Hamburgu bez zmian

Port w Hamburgu poinformował o „zamrożeniu” w 2011 r. opłat portowych. Będą obowiązywały więc stawki z 2010 r. Jest to związane z coraz większą konkurencją w walce o ładunki, szczególnie kontenery i masowe.
Natomiast w II połowie 2011 r. Hamburg zamierza wprowadzić naliczanie opłat na podstawie objętości ładunku, a nie, jak jest obecnie, na podstawie jego masy. System taki stosuje już Rotterdam, gdzie okazał się rozwiązaniem podnoszącym przychody portu i redukującym koszty armatorów.
W ślady Hamburga poszły także Antwerpia i Bremerhaven. Ten ostatni port planuje jedynie podniesienie opłat dla sektora morskich elektrowni wiatrowych.