Rurociąg Odes­sa-Brody

Pełny rurociąg

Według ukraińskiej prasy, rurociąg Odes­sa-Brody już w 2011 r. może osiągnąć poziom pełnego wykorzystania mocy przesyłowych. Stałoby się to po raz pierwszy od jego uruchomienia. Azerbejdżan zaoferował bowiem Ukrainie dostawy 8 mln t ropy rocznie, z czego 5 mln t byłoby przeznaczonych dla rafinerii białoruskich, a 3 mln t dla ukraińskich.
Dodatkowe 6 mln t to dostawy wenezuelskiej ropy dla Białorusi. Łącznie daje to ok. 14 mln t rocznie, czyli tyle, ile wynosi dziś przepustowość rurociągu do Brodów. Docelowe plany mówią o jej powiększeniu, ale warunkiem jest powstanie odcinka z Brodów do Adamowa, do połączenia z rurociągiem „Przyjaźń”, co umożliwiłoby dostawy ropy do Płocka i Gdańska.