Port w Kłajpedzie

Rekord w Kłajpedzie

Port w Kłajpedzie ustanowił rekord rocznych przeładunków. Wynosi on obecnie 30 mln t. Według planów, w 2010 r. port miał przeładować 28,5 mln t. Litewski port jest, drugim, pod względem przeładunków, wśród portów republik bałtyckich. Pierwsze miejsce zajmuje Tallin, natomiast za Kłajpedą znajdują się Ryga i Windawa.
Wielkość przeładunków w Kłajpedzie może jeszcze wzrosnąć w 2011 r. Spółka Klaipedos Nafta, zarządzająca terminalem paliwowym, podpisała bowiem umowę z białoruską Transchemą, na obsługę wenezuelskiej ropy dostarczanej dla tamtejszych rafinerii.