Ok. 100 mln zł zysku planuje uzyskać za 2010 r. cała grupa Polskiej Żeglugi Morskiej. W ub.r. PŻM odebrał 8 nowych statków, a 4 sprzedał na złom.