Koło Koszalina powstaje jedna z największych farm wiatrowych w Europie. Będzie w stanie dostarczyć w sumie 250 MW czyli 1/4 całej energii wiatrowej, wytwarzanej obecnie w naszym kraju. Pierwszy prąd popłynie z niej jeszcze w tym roku. Farmę buduje, przy współudziale amerykańskiego inwestora Invenergy, firma Enerco. Inwestycja kosztować ma 570 mln zł. Dzięki niej produkcja energii odnawialnej wzrośnie u nas o 11%, w stosunku do 2009 r.