Liczący 100 ha obszar po gdyńskiej stoczni zostanie uporządkowany. Zajmą się tym planiści z Gdyni. Na terenach po likwidowanym zakładzie powstania m.in. nowa sieć dróg. Wszystko po to aby mogła rozwijać się w tym miejscu Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna. Władze Gdyni przystępują właśnie do sporządzania planu zagospodarowania przestrzennego dla postoczniowych terenów.