Sto umów

Sto umów

W Ministerstwie Infrastruktury, 10 lutego, podpisane zostały dwie kolejne umowy na dofinansowanie budowy dróg ekspresowych. Łączna wartość tych projektów to ponad 5 mld zł, w tym dofinansowanie z Unii Europejskiej – ponad 3 mld zł.

– Dzięki temu przekroczyliśmy liczbę 100 umów, co daje 50% wartości, którą przewiduje Program Operacyjny „Infrastruktura i Środowisko”. Wartość dofinansowania na realizację tych projektów, to 39,4 mld zł, a całkowita wartość umów zawartych do tej pory z wykonawcami, to 67 mld zł – poinformował Cezary Grabarczyk, minister infrastruktury.

Minister wyjaśnił także powód przesunięcia 8 mld zł, z projektów kolejowych na drogi. Okazało się, że części z nich nie uda się rozliczyć do 2015 r., co spowodowałoby konieczność zwrotu otrzymanych pieniędzy. Ministerstwo zwróciło się do Komisji Europejskiej o zgodę na przesunięcie tych środków. Jest już pewne, że wśród dofinansowanych projektów będzie droga nr 17 i odcinek Gorzów – Międzyrzecz drogi S-3, łączącej Szczecin z autostradą A-2.

(eg)