Sto umów

Zmowa cenowa w porcie

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów ukarał trzy spółki portowe działające w Szczecinie, które wspólnie ustaliły stawki za cumowanie statków przy eksploatowanych przez nie nabrzeżach. Prezes Urzędu nakazała zaniechania niedozwolonej praktyki oraz nałożyła kary finansowe na uczestników zmowy cenowej, na łączną kwotę 72 033 zł, z czego DB Port Szczecin ma do zapłaty 41 954 zł, ­PUP Elewator Ewa – 23 016, a Fast Terminals – 7 063. Decyzje nie są prawomocne, spółkom przysługuje prawo odwołania do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Zgodnie z przepisami, zakazane są porozumienia, których celem lub skutkiem jest wyeliminowanie, naruszenie lub ograniczenie konkurencji, np. poprzez wspólne ustalanie cen towarów i usług czy podział rynku. Za udział w niedozwolonym porozumieniu grożą sankcje finansowe sięgające 10% przychodu przedsiębiorcy, osiągniętego w roku poprzedzającym wydanie decyzji.

(pw)