Stocznia Marynarki Wojennej w Gdyni. Fot. SMW

Francuski ratunek dla stoczni?

Znajdująca się w stanie upadłości układowej Stocznia Marynarki Wojennej w Gdyni i francuski koncern Direction des Construction Navales Services (DCNS) podpisały porozumienie o współpracy przemysłowej i handlowej. Dotyczy ono ewentualnej budowy, modernizacji oraz utrzymania w gotowości operacyjnej okrętów polskiej Marynarki Wojennej oraz produkcji uzbrojenia. Porozumienie ma umożliwić obu firmom przygotowanie wspólnej oferty w przetargu na budowę 2 okrętów podwodnych. DCNS rozważa też możliwość objęcia części udziałów w kapitale SMW.Koncern jest jednym ze światowych liderów na rynku uzbrojenia morskiego. Zatrudnia 12 tys. pracowników, a jego roczne obroty wynoszą 2,4 mld euro.

(PiF)