Huby w Goeteborgu i Aarhus

Huby w Goeteborgu i Aarhus

Porty Goeteborg, Aarhus i Tallin otrzymały w sumie 24,8 mln euro unijnego dofinansowania, z funduszy służących budowie transeuropejskich korytarzy transportowych (TEN-T). Środki te mają wzmocnić głównie rolę Goeteborga i Aarhus, jako bałtyckich hubów, obsługujących jednostki oceaniczne przypływające z Azji. Prawie połowę, bo 11,5 mln euro, otrzyma Goeteborg, który zmodernizuje portową infrastrukturę transportową, m.in. drogową i kolejową. Szwedzki port uzyskał te fundusze przy silnym wsparciu władz miasta i rządu Szwecji.