W ciągu 1-2 lat powstać ma liczący 160 km rurociąg łączący dwie rafinerie: Leuna w Niemczech i Litvinov w Czechach. Pierwsza należy do francuskiego Totalu, druga do polskiego Orlenu. Rurociąg, którego budowa może kosztować 100-150 mln euro, pozwoli na transport ropy do Niemiec z portu w Trieście nad Adriatykiem.