Spółka Polskie LNG, otrzymała certyfikat ISO 14001:2005, dotyczący „Systemu zarządzania środowiskowego”. Wdrożenie tego systemu potwierdza, że budowa terminalu LNG jest realizowana w harmonii z otoczeniem oraz zgodnie z wszystkimi wymogami prawa w zakresie ochrony środowiska.