Fot. T. Urbaniak/Port Gdynia

Zbożowy magazyn w gdyńskim porcie

W gdyńskim porcie powstanie nowy magazyn, na potrzeby przeładunku pasz i śruty sojowej. Zarząd Morskiego Portu Gdynia zawarł w tej sprawie, 11 marca, umowę z Bałtyckim Terminalem Zbożowym, w której zobowiązał się do wybudowania, za 16 mln zł, nowego magazynu, w miejsce dotychczasowego magazynu „P”. Zostanie on następnie wydzierżawiony BTZ, który zleci też przygotowanie projektu, a następnie wyposaży magazyn. Koszty BTZ wyniosą 9 mln zł, a łączny koszt inwestycji – 25 mln zł.

Obiekt, o pojemności składowej 30 tys. t, będzie miał 235 m długości, 32 szerokości i 20 wysokości. Kształt zadaszenia dostosowany zostanie do kąta naturalnego usypu śruty, co pozwoli na maksymalne wykorzystanie objętości magazynu. Natomiast system przenośników umożliwi jego napełnianie śrutą sojową bezpośrednio ze statków obsługiwanych przy nabrzeżu Indyjskim. Magazyn będzie spełniał wszystkie wymagania norm ISO i GMP dla żywności oraz ochrony środowiska.

(PiF)