Gdyńska Stocznia Remontowa „Nauta” remontuje masowiec Solidarność, należący do Polskiej Żeglugi Morskiej (początkowo statek trafić miał do Szczecińskiej Stoczni Remontowej „Gryfia”). Ponad połowe swoich jednostek PŻM remontuje w polskich stoczniach.