Fot. Logsped

Znowu bez rosyjskich pozwoleń

Pod koniec marca Rosjanie wycofali się z ustaleń dotyczących limitów zezwoleń EKMT, pozwalających na wielokrotne przekraczanie granicy i wwożenie towarów z Unii Europejskiej. Ponowne negocjacje na ten temat nie przyniosły rezultatów. Planowane są kolejne 2 spotkania – na przełomie kwietnia i maja oraz pod koniec maja.

Porozumienie dotyczące zezwoleń wygasło 15 stycznia, jednak w lutym polski i rosyjski rząd ustaliły limity zezwoleń, mające obowiązywać przez 3 lata. Dotychczas było 150 takich zezwoleń, co pozwalało na wjazd do Rosji 1100 tirów. Dawało to ok. 45-50 tys. jazd rocznie. Na mocy porozumienia, otrzymaliśmy ich ponad 180, co umożliwiało stały wjazd 1600 ciężarówkom, ale Rosjanie zmniejszyli nagle ich liczbę trzykrotnie. Ograniczenie to powoduje, że wykorzystywane są zezwolenia jednorazowe, których od początku było mało. Jeśli do porozumienia nie dojdzie – ich limit może wyczerpać się już w czerwcu.

(PiF)