Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wyraził zgodę na przejęcie przez PKP Cargo kontroli nad Przedsiębiorstwem Spedycyjnym Trade Trans. Zdaniem UOKiK, koncentracja nie doprowadzi do istotnego ograniczenia konkurencji. Transakcję zgłasza się do urzędu antymonopolowego, jeżeli uczestniczą w niej przedsiębiorcy, których łączny obrót w roku poprzedzającym przekroczył 1 mld euro na świecie lub 50 mln euro – Polsce.