Nieoficjalnie mówi się, że Przedsiębiorstwo Eksploatacji Rurociągów Naftowych (PERN) „Przyjaźń” i Grupa Lotos podpisały porozumienie w sprawie budowy magazynów – kawern na ropę naftową. Obie firmy nie chcą jednak potwierdzić podpisania takiego dokumentu. PERN szacuje, że nakłady inwestycyjne na cały projekt wyniosą 1,6 mld zł, z czego 330 mln zł ma pochodzić z funduszy unijnych. W ramach tej kwoty możliwe jest wybudowanie magazynów o pojemności ok. 6 mln m3.