Źródło: UM Darłowo

Nowa droga do portu

Ponad 10 mln zł ze środków unijnych otrzyma Darłowo na budowę drogi dojazdowej do portu rybackiego. Prace mają rozpocząć się latem, a zakończyć w lipcu przyszłego roku.

Projekt „Połączenie dolnej części rybackiego portu Darłowo z drogami lokalnymi poprzez budowę ulicy Nadmorskiej” realizowany będzie w zachodniej części portu. Droga (z kostki brukowej) o długości 1328 m i szerokości 7 m będzie przebiegać równolegle do rzeki Grabowej i jednocześnie stanowić jej wał przeciwpowodziowy. Całkowity koszt inwestycji wyniesie ponad 11,6 mln zł. Unijne dofinansowanie będzie pochodzić z funduszy przeznaczonych na wspieranie rybołówstwa. Łączna suma dotacji, jakie otrzymał darłowski samorząd na inwestycje ze środków Unii Europejskiej przekroczyła 53 mln zł.

(LW)