Firma Mostar ze Stargardu Szczecińskiego wygrała przetarg na modernizację portu handlowego w Stepnicy. Prace związane z przebudową portu mają kosztować 6,7 mln zł (władze gminy szacowały, że koszt ten wyniesie 10 mln zł). Cześć pieniędzy na modernizację pochodzić będzie z Regionalnego Programu Operacyjnego. Inwestycja obejmie budowę nowego nabrzeża i stanowiska ro-ro do obsługi ładunków wielkogabarytowych oraz remont placu przeładunkowego. Prace powinny zakończyć się do 16 grudnia br.