Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów potwierdził decyzję prezes UOKiK stwierdzającą nadużycie pozycji rynkowej przez PKP Cargo. Sąd zgodził się również z wysokością nałożonej przez Urząd kary – 60 mln zł. Wyrok dotyczy postępowania zakończonego w lipcu 2009 r. Było ono prowadzone na wniosek CTL Logistics. Prezes UOKiK stwierdziła wówczas, że PKP Cargo wykorzystuje swoją przewagę i narzuca części kontrahentów uciążliwe warunki współpracy. Od wyroku SOKiK przysługuje możliwość złożenia odwołania w Sądzie Apelacyjnym.