Źródło: PERN

Zgoda na bazę paliwową

Kolegium Ministerstwa Skarbu Państwa pozytywnie zaopiniowało porozumienie Przedsiębiorstwa Eksploatacji Rurociągów Naftowych (PERN) „Przyjaźń” z zachodnim partnerem, dotyczące projektu budowy bazy magazynowo-przeładunkowej w gdańskim Porcie Północnym. Obecnie obie firmy przystępują do prac dokumentacyjnych. Terminal magazynowo-przeładunkowy ropy i paliw, o pojemności ok. 700 tys. m³, ma powstać do 2013 r. Wartość inwestycji szacowana jest na ok. 800 mln zł, z czego 30% wyłożą partnerzy, a pozostałe 70% ma być pozyskane ze źródeł zewnętrznych.

PERN wciąż nie chce zdradzić, kto jest partnerem w tym projekcie. Nieoficjalnie mówi się, że chodzi o niemiecką spółkę Oiltanking, jednego z największych operatorów na rynku paliwowym na świecie.

(PiF)