Źródło: PERN

Białoruski diesel powraca

Przedsiębiorstwo Eksploatacji Rurociągów Naftowych (PERN) „Przyjaźń” zamierza wrócić do pomysłu budowy rurociągu produktowego (tłoczącego olej napędowy) z Białorusi. Ochotę na realizację projektu mają także prywatni inwestorzy.

Koncepcja tego połączenia pojawiła się w planach inwestycyjnych Operatora Logistycznego Paliw Płynnych (OLPP), a następnie, po konsolidacji, PERN-u. Projekt popierany był nawet przez Ministerstwo Gospodarki. Mimo to nie został zrealizowany, ze względu na sprzeciw polskich koncernów naftowych: PKN Orlen i Grupy Lotos, obawiających się konkurencji tańszego białoruskiego paliwa. Obie firmy poczyniły niedawno spore inwestycje, mające na celu zwiększenie możliwości produkcyjnych oleju napędowego.

Niezbędne jest zbudowanie 8,5 km rurociągu oraz dokończenie przejścia pod Bugiem, gdzie trzeba tylko położyć rurę i wybudować przepompownię. Projekt został rozpoczęty przez prywatnego inwestora – spółkę Pol­naftrans, która postanowiła sprzedać swoje przedsięwzięcie OLPP. Połączenie Biernady – Małaszewicze umożliwiłoby przesył ok. 2 mln t białoruskiego oleju napędowego rocznie. Szacunkowy koszt całej inwestycji to 23,1 mln zł.

Wraz z rurociągiem powstać ma baza magazynowo-przeładunkowa w Małaszewiczach, której właścicielem byłaby spółka TanQuid Polska. Jej głównymi klientami w Polsce są BP, Shell i Statoil.

(PiF)