Parlament Europejski przyjął 7 czerwca dyrektywę regulującą kwestię opodatkowania i opłat nakładanych na pojazdy ciężarowe, odzwierciedlających koszty zanieczyszczenia powietrza i emisji hałasu. Co najmniej 15% wpływów z tego tytułu powinno trafić na wsparcie finansowe projektów transeuropejskich sieci drogowych, a pozostała część na rozwój nowoczesnych i przyjaznych środowisku systemów transportowych. Szacuje się, że średnie koszty związane z wprowadzeniem opłat, dla pojazdów o ładowności ponad 3,5 t, nie powinny przekraczać 3-4 eurocentów za pojazd na kilometr. Państwa członkowskie mogą wystąpić do Komisji Europejskiej o zwolnienie z opłat pojazdów o ładowności do 12 t, ale będą musiały taką decyzję właściwie uzasadnić.