Fot. CMA CGM

Odszkodowanie dla Norwegów

Norweski armator Odfjell otrzyma 50,7 mln USD zwrotu zaliczek, kar umownych i odsetek za niezrealizowanie kontraktu na budowę serii chemikaliowców od rosyjskiej stoczni Sevmash. Sąd Najwyższy w Moskwie odrzucił bowiem apelację stoczni od wcześniejszych, niekorzystnych dla niej, wyroków sądów niższej instancji. Sevmash i tak zapłaci tylko 1/6 kwoty, którą początkowo żądali od niej Norwegowie (ponad 303,8 mln USD). Mimo to władze Odfjell są zadowolone z werdyktu.

Spór dotyczył zawartego w 2004 r. kontraktu na budowę 12 chemikaliowców o nośności 45 tys. t. Sevmash nie był jednak w stanie wywiązać się z umowy (nie powstał ani jeden statek) i w 2008 r. Odfjell postanowił unieważnić kontrakt z winy Rosjan i zażądać odszkodowania. Jako że Sevmash nie zgadzał się z takim rozwiązaniem, sprawa trafiła do Trybunału Arbitrażowego w Sztokholmie, który w 2009 r. polecił zapłacić Norwegom 43,3 mln USD odszkodowania. Rosjanie nie wypełnili jednak postanowienia Trybunału, więc norweski armator skierował, w 2010 r., sprawę do sądu w Archangielsku, który przyznał rację Odfjell. Sevmash odwołał się, w marcu br., do Sądu Kasacyjnego w Petersburgu, który również przyznał rację Norwegom. Decyzję tę podtrzymał teraz Sąd Najwyższy.