Źródło: PRS

Powrót do IACS-u

Decyzją Rady IACS (Międzynarodowego Stowarzyszenia Towarzystw Klasyfikacyjnych), 3 czerwca Polski Rejestr Statków (PRS) został ponownie przyjęty w poczet członków organizacji. Wydarzenie to zbiegło się z 75. rocznicą powstania polskiego towarzystwa.

Powrót PRS do IACS stał się realny, w 2009 r., wraz z opracowaniem i wprowadzeniem przez stowarzyszenie nowych i jasnych kryteriów członkostwa. Proces sprawdzania, czy PRS spełnia kryteria członkostwa, obejmował dogłębne badanie działalności towarzystwa, posiadanych umiejętności, struktury organizacyjnej oraz systemu zarządzania jakością.

PRS po raz pierwszy został członkiem IACS, organizacji skupiającej najbardziej znane towarzystwa klasyfikacyjne na świecie, w 1972 r., jednak w połowie lat 90. zaczęły się konflikty między władzami stowarzyszenia a klasyfikatorem. W 1997 r. firma została zawieszona w prawach członka, a w 2000 r. została wykluczona z IACS.

Po latach starań o powrót do tego grona, z pomocą PRS przyszła Komisja Europejska. Uznała bowiem, że działania IACS mają charakter monopolistyczny, a więc niezgodny z unijnymi regułami, i nakazała zmianę polityki oraz metod działania.

(PiF)