Źródło: www.saferseas-brest.org

Kary za zanieczyszczanie

Od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności ma grozić za umyślne zanieczyszczanie morza. 14 czerwca rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki. Zmiany wynikają z konieczności wdrożenia unijnych dyrektyw.

Kary miałyby być nakładane m.in. za zrzut do morza oleju lub innych szkodliwych substancji ciekłych, np. chemikaliów, które to substancje mogą doprowadzić do pogorszenia jakości wody, zagrażać życiu lub zdrowiu wielu osób lub spowodować znaczne zniszczenie morskiej fauny i flory. Natomiast za nieumyślne działania będzie groziła grzywna, kara ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat 2. Karę będzie można nałożyć na armatora statku, załadowcę, kapitana lub członka załogi, a także inne osoby fizyczne lub firmy, które doprowadziłyby to zanieczyszcenia morza.

(PiF)