Rozpoczęła się modernizacja portu w Krynicy Morskiej. Inwestycja, której koszt to 12 mln zł, realizowana jest w ramach projektu tzw. Pętli Żuławskiej. Prace zakończą się w maju 2012 r. W ich trakcie przebudowane zostaną wszystkie nabrzeża, pirsy cumownicze w części jachtowej, a ponadto basen portowy, jak i tor podejściowy, będą pogłębione do 2,50 m. Zmodernizowane zostaną także ostrogi przy wejściu do portu i unowocześniony ma być system nawigacyjny portu.