Fot.: Achiwum

Na potrzeby gazoportu

Europejskie Centrum Szkolenia LNG jest trzecim tego typu ośrodkiem szkoleniowym w Europie, a zarazem najnowocześniejsze na świecie – napisał prezydent Bronisław Komorowski w specjalnym liście skierowanym do Akademii Morskiej w Szczecinie z okazji jego otwarcia.

Tego samego dnia, 23 marca, wmurowano kamień węgielny pod lądową część portowego terminalu LNG w Świnoujściu.

Centrum jest wspólnym przedsięwzięciem spółki Polskie LNG i dwóch uczelni: Akademii Morskiej w Szczecinie oraz Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Ta niecodzienna symbioza przemysłu, transportu i nauki odpowiada na realne zapotrzebowanie.

Na świecie w użytkowaniu jest ok. 70 obiektów portowych przystosowanych do odbioru LNG, z czego 19 w Europie. Planowane jest otwarcie kilku nowych. Specjalistów do obsługi instalacji, tak na lądzie i jak na wodzie, kształci zaledwie kilka ośrodków, m.in. w Wielkiej Brytanii. Większość jest w Azji i USA. W Europie Środkowo-Wschodniej centrum szczecińskie jest jedynym.

Jednocześnie z kształceniem wysoko wyspecjalizowanej kadry specjalistów dla gazowców i terminali LNG, AM wprowadzi kursy zawodowe dla całych załóg terminali oraz instytucji wspomagających, jak porty, firmy holownicze i cumownicze, pilotów oraz pracowników administracji morskiej.

Centrum jest jednak przede wszystkim ukierunkowane na szkolenie załóg gazowców w zakresie przeładunków LNG w portach dostawczych i odbiorczych, operacji podłączania do gazociągów terminali, współdziałania z obsługą terminali LNG podczas transferu gazu między zbiornikami gazowca a zbiornikami terminalu i podobnych operacji z ładunkiem, a także szkolenia lądowych pracowników terminali LNG. Będzie także prowadziło ćwiczenia zachowań w sytuacjach awaryjnych, związanych z bezpieczeństwem i ochroną tak gazowca, jak i gazoportu. Słuchacze mają do dyspozycji symulator przeładunków płynnych, symulator przeładunków LNG oraz symulator-GMDSS. W Centrum będą mogli się szkolić także specjaliści z zakresu transportu morskiego ropy naftowej i innych ładunków płynnych.

Ponadto, od lutego br., ruszyły studia podyplomowe na kierunku „Transport LNG i eksploatacja terminali”. Zajęcia są prowadzone przez kadrę uczelni w Szczecinie i Krakowie. Jest to jeden z nielicznych przypadków w naszym kraju, gdzie kształcenie specjalistycznej kadry odbywa się równolegle z realizacją dużej inwestycji portowo-energetycznej, jaką jest budowa terminalu LNG w Świnoujściu.

Centrum prowadzi 15 specjalistycznych kursów, wynikających z przepisów międzynarodowych i polskich, związanych m.in. z bezpieczeństwem, ratownictwem i ochroną przeciwpożarową, BHP, zwalczaniem rozlewów olejowych itp. Ich prowadzenie umożliwi powstanie w szczecińskiej uczelni Polskiego Ośrodka Ratownictwa Morskiego.

Potrzeba ustawicznego kształcenia kadr morskich dla żeglugi krajowej i zagranicznej stała się podstawą utworzenia nie tylko Europejskiego Centrum Szkolenia LNG jako jednostki szkolącej. W ramach podnoszenia jakości kształcenia studentów powstało Centrum Technologii Przewozów LNG. Żyjemy w dobie szybkiego postępu, zarówno w technologii budowy i eksploatacji statków, jak i w technologiach przewozów morskich. Tempo tych zmian wymaga wręcz wyspecjalizowanej kadry – przyznaje prorektor ds. morskich dr inż. kpt. ż. w. Wojciech Ślączka, prof. AM.

Centrum Technologii Przewozów LNG powstało w ramach Regionalnego Projektu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, współfinansowanego przez Unię Europejską. Koszt realizacji tego przedsięwzięcia to 5,8 mln zł. Ponadto, w samym Instytucie Inżynierii Ruchu Morskiego, gdzie działa Centrum, w latach 2001-2010, przygotowano 13 specjalistycznych analiz nawigacyjnych na potrzeby gazoportu.

Wszystkie uczelniane inwestycje spowodowały żywe zainteresowanie eksporterów gazu LNG. W połowie czerwca AM gościła przedstawicieli firmy Qatargaz z Kataru, głównego dostawcy LNG do terminalu w Świnoujściu. W spotkaniu uczestniczyli także przedstawiciele spółek zaangażowanych w budowę terminalu: PLNG SA, PGNIG SA oraz Gaz System SA. Katarczycy chcieli ustalić możliwości współpracy przy badaniach ruchu gazowców typu Q-Flex wchodzących do Świnoujścia. Zwiedzili Centrum Inżynierii Ruchu Morskiego, Centrum Technologii Przewozu LNG oraz Europejskie Centrum Szkolenia LNG. Pojawią się ponownie w Szczecinie pod koniec roku. Ich pobyt będzie związany z realizacją projektu FMBS (Full Mission Bridge Simulations) dla terminalu w Świnoujściu.

Zofia Bąbczyńska-Jelonek