Fot. M. Czasnojć

PŻB wystawione na sprzedaż

Ministerstwo Skarbu Państwa oficjalnie ogłosiło zaproszenie do negocjacji w sprawie nabycia akcji Polskiej Żeglugi Bałtyckiej. Termin składania pisemnych ofert upływa 22 sierpnia. To już trzecie podejście do prywatyzacji kołobrzeskiego armatora promowego. Na sprzedaż wystawiono 9 516 230 akcji imiennych, o wartości nominalnej 10 zł każda, co łącznie daje 91,64% kapitału zakładowego PŻB. Negocjacje z potencjalnymi inwestorami mają dotyczyć głównie ceny akcji.

Dwie wcześniejsze prywatyzacje zakończyły się fiaskiem. Ministerstwo chciało najpierw sprzedać całą firmę za 100 mln zł. Gdy oferta nie spotkała się z zainteresowaniem, dopuszczono możliwość sprzedaży etapami. Najpierw inwestor miał nabyć 50% plus jedną akcję. Dodatkowo niższa kwota miała być płacona w rozłożonych na lata ratach.

Zainteresowani transakcją byli początkowo skandynawscy armatorzy promowi: duński DFDS i szwedzka Stena Line. Jednak rozmowy z nimi zakończyły się fiaskiem. PŻB operują flotą 3 promów, które obsługują połączenia ze Szwecją. Ponadto jest właścicielem, m.in., bazy promowej w Gdańsku.

(PiF)