TAB

Węglowo-zbożowy boom się skończył

 

Dziwnie układają się przeładunki w polskich portach.

Rok temu to węgiel i zboża ratowały portowe statystyki w pierwszym półroczu, a tym razem są to akurat te grupy ładunków, które najbardziej je dołują (patrz: tabela). Węgla przeładowano o 1/3 mniej niż rok wcześniej, a zbóż o prawie 14% mniej. I spadek ten wystąpił solidarnie we wszystkich dużych portach (jeśli nie liczyć Polic).

W sumie jednak pierwsze półrocze okazało się lepsze o prawie 5% od tego sprzed roku. Po raz pierwszy od dłuższego czasu lepszymi rezultatami mogły pochwalić się wszystkie porty, bez wyjątku. To, co ubyło w węglu i zbożach, z naddatkiem zrekompensowały zwiększone portowe obroty ładunków innych masowych, drobnicy i paliw płynnych. Zwłaszcza w tych pierwszych nastąpił skokowy wręcz wzrost, gdyż w Gdańsku obsłużono ich aż o trzy czwarte, w Szczecinie i Świnoujściu niemal o połowę, a w Gdyni o 1/4 więcej niż przed rokiem. W tej akurat grupie ładunkowej wydatny wkład wniósł port w Policach. Półroczne wyniki zbliżyły się tam do 1 mln t.
Tamtejsze zakłady chemiczne najwyraźniej rozkręcają swoją produkcję, korzystając z pomyślniejszej koniunktury (oraz lepszego zarządzania), co natychmiast odbiło się na rezultatach portu. Jak tak dalej pójdzie to już wkrótce policki port przekroczy pułap 2,5 mln t przeładunków rocznie, co – zgodnie z definicją zawartą w ustawie portowej – pozwoli mu znów się zaliczać do „I ligi”, czyli portów o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej.

Co w rezultatach polskich portów cieszy najbardziej, to wyraźny wzrost przeładunków drobnicy. Są one dobrym „barometrem”, wskazującym na stan całej gospodarki. W poprzednim wydaniu (patrz: Namiary 13/2011) opublikowaliśmy znakomite półroczne rezultaty portowych terminali kontenerowych, które jednak – przynajmniej w liczbach najbardziej generalnych – nie zawsze dokładnie oddają rzeczywiste obroty polskiego handlu morskiego, jako że obejmują transshipmenty, czyli przeładunki dokonywane właściwie z pominięciem naszego terytorium oraz ruch pustych pojemników. Ale półroczne statystyki portowe w grupie „drobnica” potwierdzają pozytywny trend: jej obroty w Gdańsku wzrosły o prawie 11%, w Szczecinie-Świnoujściu o ponad 14%, a w Gdyni o ponad jedną piątą. To wskazuje, że ten ostatni port jest na dobrej drodze do odzyskania swojego „drobnicowego” prymatu, który utracił na rzecz Szczecina-Świnoujścia 2 lata temu. Na półmetku zespół portowy z Wybrzeża Zachodniego był jeszcze nieco lepszy (patrz: tabela), ale jeśli dotychczasowa dynamika obrotów się utrzyma – na koniec roku Gdynia może znów stać się największym polskim portem drobnicowym.

Czy te tendencje utrzymają się w drugim półroczu? Trudno to już teraz przewidzieć, zwłaszcza że w handlu światowym wciąż panuje duża niepewność. Zagrożone mogą być zwłaszcza przeładunki paliw w porcie gdańskim, bardzo ważące w jego obrotach. Ale o wstrzymaniu tranzytu rosyjskiej ropy przez Gdańsk mówi się od lat, więc jest to już swoista tradycja.

(MB)

Przeładunki w głównych portach w I półroczu, w latach 2009-2011, według grup towarów (w tonach)
Port Lata Węgiel Ruda Inne masowe Zboże Drewno Drobnica Paliwa płynne Razem
Gdańsk 2011 1 097 659 0 2 014 925 267 548 797 3 198 918 6 757 199 13337046
2010 1 994 316 0 1 149 145 364 097 0 2 892 037 6 397 443 12797038
2009 1 161 040 0 1 023 919 336 823 0 1 429 070 4 621 801 8572653
2011/10 55,0 175,3 73,5 110,6 105,6 104,2
Gdynia 2011 677 800 0 1 280 500 690 000 19 600 4 661 400 398 200 7728300
2010 942 300 4 400 1 035 400 762 200 16 900 3 868 200 344 900 6974300
2009 1 005 200 0 856 500 947 600 7 800 3 150 800 210 200 6178100
2011/10 71,9 0,0 123,7 90,5 116,0 120,5 115,5 110,8
Police 2011 11 520 46 130 956 670 0 0 0 0 1014320
2010 8 100 48 000 843 690 0 0 0 0 899690
2009 14 500 40 600 280 520 0 0 0 0 335620
2011/10 142,2 96,1 113,4 112,7
Szczecin
-Świnoujście
2011 2 504 400 215 000 1 425 100 501 900 12 000 4 721 900 680 000 10060900
2010 3 529 100 204 400 967 200 566 000 6 900 4 130 900 555 300 9959800
2009 1 564 300 190 300 883 800 867 100 7 500 3 332 600 446 800 7292400
2011/10 71,0 105,2 147,3 88,7 173,9 114,3 122,5 101,0
Razem: 2011 4 291 379 261 130 5 677 195 1 459 448 32 397 12582 218 7 835 399 32140566
2010 6 473 816 252 400 3 995 435 1 692 297 23 800 10 891137 7 297 643 30630828
2009 3 745 040 230 900 3 044 739 2 151 523 15 300 7 912 470 5 278 801 22378773
2011/10 66,3 103,5 142,1 86,2 136,1 115,5 107,4 104,9

Źródło: dane wg zarządów poszczególnych portów (opr. PiF)