Ministerstwo Infrastruktury zarekomendowało do dofinansowania w ramach konkursu dla działania 7.4 – Rozwój transportu intermodalnego, wspólny projekt Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście i spółki DB Port Szczecin „Budowa terminalu kontenerowego na Ostrowie Grabowskim w porcie Szczecin – etap I”. Koszt planowanej inwestycji wynosi ponad 67,5 mln zł, z czego środki unijne wyniosą prawie 31 mln zł.