Gdańska Stocznia „Remontowa” otrzymała certyfikat zgodności z normą OHSAS 18001, przyznany przez towarzystwo klasyfikacyjne Det Norske Veritas.Certyfikat ten jest potwierdzeniem, że wdrożone systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy spełniają najwyższe światowe standardy w zakresie ochrony zdrowia i życia pracowników.