Fot. ZMPGdynia SA / Hanna Sagan

Drugi etap przebudowy

Zarząd Morskiego Portu Gdynia SA podpisał, 3 października, umowę z Mostostalem Warszawa na prace związane z przebudową i rozbudową infrastruktury dostępu drogowego i kolejowego do wschodniej części portu. Koszt robót, które mają trwać 22 miesiące, wynosi 27,87 mln zł netto. Oznacza to początek realizacji II etapu tej inwestycji.

Prace będą obejmowały m.in. przebudowę ul. Polskiej na odcinku od ronda przy ul. Chrzanowskiego do Placu Gombrowicza wraz z placem, przebudowę torów kolejowych od wiaduktu w Alei Solidarności do okolicy ronda na skrzyżowaniu ul. Polskiej z ul. Chrzanowskiego, budowę nawierzchni drogowo-kolejowej dostosowanej do przeładunku ciężkim sprzętem portowym na odcinku od przejazdu w ul. Rotterdamskiej do okolicy wspomnianego skrzyżowania i budowę parkingów.

Obecnie stan nawierzchni drogowych i torów kolejowych praktycznie uniemożliwia wykorzystywanie II strefy nabrzeża Polskiego. Natomiast przesunięcie torów w kierunku ul. Polskiej związane jest z budową przyszłego terminalu intermodalnego, który będzie przeładowywał naczepy samochodowe. Poprawiony zostanie również dojazd do Placu Gombrowicza, a tym samym usprawniony zostanie dostęp do statków wycieczkowych cumujących przy nabrzeżu Francuskim. Inwestycja „Infrastruktura dostępu drogowego i kolejowego do wschodniej części Portu Gdynia”, która składa się z II faz, umieszczona jest na liście projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013. Faza I projektu, obejmująca przebudowę i rozbudowę ul. Polskiej, przebudowę ul. Chrzanowskiego i Wendy czy budowę parkingu dla samochodów ciężarowych przy ul. Chrzanowskiego, została zakończona w grudniu 2009 r.

(PiF)