Fot. www.maritimejournal.com

Monitoring dla polskiego Bałtyku

Konsorcjum firm Alcatel-Lucent i Indra zbuduje dla Urzędu Morskiego w Gdyni “Krajowy system bezpieczeństwa morskiego”.

Umowę podpisano 5 października w Warszawie. Konsorcjum wygrało, ogłoszony latem ub.r., przetarg na system, mający na celu poprawę bezpieczeństwa i usprawnienie żeglugi morskiej na południowym Bałtyku, w otoczeniu polskich portów.

– Założenia do budowy systemu bezpieczeństwa w polskich obszarach morskich były tworzone przez Urząd Morski w Gdyni przez kilka ostatnich lat. Powstawały kolejne analizy i ekspertyzy naukowe, które ostatecznie zostały przełożone na założenia techniczne w ramach prowadzonego postępowania przetargowego. Powstały w ramach dialogu konkurencyjnego, czyli de facto negocjacji technicznych – stwierdził Jan Młotkowski, zastępca dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni ds. oznakowania nawigacyjnego.

Nowy system VTS (Vessel Traffic Services) umożliwi wczesne ostrzeganie o zagrożeniach dla bezpieczeństwa statków i środowiska w polskich portach oraz na naszym obszarze morskim. Będzie on także w pełni zintegrowany z funkcjami pomocniczymi, takimi jak m.in. centrum zarządzania kryzysowego, co ma ułatwić prowadzenie akcji ratunkowych. System będzie się składał ze zintegrowanej sieci sensorów morskich (CCTV, stacje meteorologiczne i radionamierniki) oraz bezpiecznych łączy komunikacyjnych. Jego operatorzy będą w stanie monitorować w czasie rzeczywistym warunki morskie oraz meteorologiczne, a także wykrywać położenie statków korzystając z systemów sensorów, takich jak radary oraz system automatycznej identyfikacji statków (AIS). Na podstawie tych danych będzie można informować władze i statki o potencjalnych zagrożeniach, aby zapobiegać np. wypadkom czy skażeniom środowiska. Jeśli już jednak do wypadku dojdzie, nowy VTS umożliwi dostęp do danych systemu w centrum zarządzania kryzysowego, a także zapewni korzystanie ze zintegrowanej infrastruktury komunikacyjnej. Ułatwi to szybkie informowanie o zanieczyszczeniach, zwalczanie ich i wykrywanie sprawców, a także dochodzenie powypadkowe. Ponadto służby poszukiwawcze i ratownicze SAR będą wyposażone w nowy system komunikacji radiowej, zgodny z obowiązującymi procedurami systemu GMDSS (Global Maritime Distress and Safety System).

Obecnie gdyński UM obsługuje system VTS Zatoka Gdańska, który został oddany do użytku 1 maja 2003 r., zaś Urząd Morski w Szczecinie system VTMS Szczecin – Świnoujście. Jako, że nie są one ze sobą zintegrowane, nowe rozwiązania mają to zmienić, tak aby dostęp do danych, dotyczących całego wybrzeża, był możliwy we wszystkich punktach. Do tego obligują nas także wymagania unijne. W Gdyni istniejący system zostanie zmodernizowany, a w Szczecinie zbudowany niemalże od początku. Jak podkreślił J. Młotkowski, pewne elementy zostały już zrobione wcześniej. Zmodernizowano bowiem DGPS (Differential Global Positioning System) w Dźiwnowie i Rozewiu oraz rozbudowano systemy: AIS oraz monitorowania środowiska.

Na mocy umowy firma Alcatel-Lucent dostarczy sieć komunikacyjną, składającą się z mikrofalowych radiolinii pakietowych, routerów i przełączników IP, sensorów morskich oraz systemu radiokomunikacyjnego VHF, dla łączności operacyjnej placówek i personelu. Ponadto wykona prace budowlane i dostarczy wyposażenie placówek, a także będzie odpowiedzialna za integrację, montaż i uruchomienie systemów oraz szkolenia i całość projektu. Natomiast Indra dostarczy swoje rozwiązania platformy morskiej, które opierają się na serii zaawansowanych technologicznie produktów, stworzonych pod kątem pełnej obsługi komunikacji między portami a krajowymi systemami VTS oraz radary i oprogramowanie. Platforma jest główną częścią projektu i pozwala na zintegrowanie wszystkich zdalnych sensorów, umożliwiając ocenę sytuacji na morzu i potencjalnych zagrożeń. Firma zaprojektuje rozwiązania dla urzędów w Gdyni, Szczecinie i Słupsku, umożliwiające ich pracownikom wgląd w ruch jednostek wzdłuż całego polskiego wybrzeża. Wcześniej Indra zajmowała się wdrażaniem takich systemów w Portugalii, Maroku, Hiszpanii, Rumunii, Hongkongu oraz na Łotwie.

Projekt realizowany jest dzięki dofinansowaniu z funduszy strukturalnych, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Całość inwestycji to koszt ponad 11 mln zł, zaś unijne wsparcie wynosi 85% kosztów. Zgodnie z umową, konsorcjum ma 24 miesiące, od dnia podpisania dokumentu, na zaprojektowanie i uruchomienie systemu. Oznacza to, że powinien on ruszyć w 2013 r.

(pete)