unnamed
Najbardziej aktualne dane teleadresowe ponad 1000 firm, instytucji, towarzystw ubezpieczeniowych, ośrodków naukowych i szkoleniowych, wydawnictw oraz różnego rodzaju organizacji zawodowych, społecznych i stowarzyszeń twórczych, związanych z polską gospodarką morską zawarte w 20 rozdziałach tematycznych; wsparte raportami, aktualnymi statystykami i wiadomościami o stanie i perspektywach poszczególnych sektorów biznesu morskiego, publikowane corocznie przez PROMARE Sp. z o.o., wydawcę dwutygodnika „Namiary na Morze i Handel”. Odbiorcami są przede wszystkim przedsiębiorstwa oraz instytucje polskiej gospodarki morskiej a także ministerstwa i najważniejsze regionalne, branżowe i międzynarodowe izby samorządu gospodarczego , w tym Krajowa Izba Gospodarki Morskiej, Polska Izba Spedycji i Logistyki, Związek Armatorów Polskich, Forum Okrętowe i wiele innych.

pobierz