CTL

CTL sprzedał terminal gazowy

CTL Maczki-Bór, spółkanależąca do Grupy CTL Logistics, sprzedała 24 ha terenów inwestycyjnych na pograniczu Sosnowca i Sławkowa. Na obszarze tym mieści się, wraz z infrastrukturą kolejową, terminal przeładunkowy gazu płynnego. Nabywcą nieruchomości został jej dotychczasowy dzierżawca, spółka Polski Gaz. Terminal położony jest bezpośrednio przy linii hutniczej szerokotorowej (LHS), posiada dostęp do torów europejskich oraz bocznicę umożliwiającą postój wagonów kolejowych. Polski Gaz zamierza obsługiwać tam, w ramach tranzytu LPG do Czech, Słowacji, Austrii, Niemiec i Węgier, ponad 3,5 tys. t ładunku miesięcznie.

Spółka CTL Maczki-Bór posiada jeszcze w ofercie 116 ha terenów inwestycyjnych. Pierwszym inwestorem, na terenach CTL w Sosnowcu, była firma Salzgitter Mannesmann Stahlhandel, która na zakupionej działce, o powierzchni 50 tys. m², wybudowała centrum dystrybucji stali. Natomiast w 2011 r. CTL Maczki-Bór sprzedała firmie Raben Polska grunty o powierzchni ponad 121 tys. m². Ma tam powstać nowoczesne centrum logistyczne.

(PiF)