Gdyńska firma przetwórstwa ryb Wilbo utworzyła spółkę zależną Wilbo USA LLC z siedzibą w stanie Nowy York. Ma ona prowadzić działalność handlową na terenie USA oraz Kanady. Wilbo jest 100% udziałowcem nowej firmy.