W styczniu br. kolejami przewieziono 18,25 mln t ładunków, czyli o 4,7% mniej niż rok wcześniej, choć o 18,6% więcej w porównaniu do stycznia 2010 r. – wynika z danych Urzędu Transportu Kolejowego. Jeszcze większy był spadek pracy przewozowej, aż o 9,8%, do 3636,1 mln t/km. Największy udział w przewozach (liczony t/km) miała w styczniu br. spółka PKP Cargo 56%, przed PKP LHS – 7,9%, Grupą DB Schenker – 7,5%, Lotos Kolej – 7,4% i Grupą CTL Logistics 7,2%.