Rząd powiększył obszar Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Włączono do niej 8,6 ha gruntów w Gdyni, na których powstanie fabryka konstrukcji offshore firmy Vistal Olvit, należącej do grupy Vistal. Będą tam produkowane wieże fundamentowe siłowni wiatrowych, konstrukcje rurowe platform wiertniczych i pływające dok-wieże. Wartość inwestycji to 90 mln zł. Zakład ruszy pod koniec 2014 r.