W Szczecinie powstać ma nowa spółka, która zajmie się zagospodarowaniem terenów byłej Stoczni Szczecińskiej. Miałoby ją utworzyć Towarzystwo Finansowe Silesia i Urząd Marszałkowski. Trwają też rozmowy, aby w rewitalizację terenów postoczniowych zaangażowały się też władze miasta.