Terminal kwasu w Szczecinie

Terminal kwasu w Szczecinie

W porcie szczecińskim uruchomiono nowoczesny terminal kwasu siarkowego spółki KGHM Metraco. Umożliwi on sprawniejszy eksport tego produktu do odbiorców z obu Ameryk i Azji. Kwas wykorzystywany jest głównie jako komponent do nawozów sztucznych i przy wydobyciu miedzi. Terminal powstał na Półwyspie Katowickim i ma ponad 1 ha powierzchni. Dysponuje nabrzeżem Katowickim, torem kolejowym, na którym jednocześnie można obsługiwać 6 cystern, stanowiskiem załadowczym dla autocystern, 3 zbiornikami, o łącznej pojemności ok. 33 tys. t i infrastrukturą do załadunku statków. Jego wydajność wynosić będzie 300 tys. t kwasu rocznie. Do tej pory transporty kwasu na eksport były dowożone cysternami kolejowymi z zakładów w Głogowie i Legnicy do portu w Gdańsku.

Inwestycja kosztowała spółkę 36 mln zł, zaś Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście wydał na prace przygotowawcze terenu 9,4 mln zł. Pierwszy statek z kwasem siarkowym wypłynie z terminalu w lipcu.

(PiF)