Grupa KDM Shipping, jeden z ukraińskich liderów żeglugi towarowej, koncentrujący się na przewozach rzeczno-morskich suchych towarów masowych w rejonie Morza Czarnego, Azowskiego i Śródziemnego, rozważa pozyskanie kapitału poprzez emisję na GPW. Armator dysponuje flotą 8 masowców, o łącznej nośności 25,2 tys. t. Obsługuje także linię turystyczną na Dnieprze, w rejonie Kijowa (flota liczy 8 pasażerskich statków rzecznych), oraz zajmuje się remontami statków we własnej stoczni w Chersoniu.